Szkolenia dla firm i przedsiębiorstw

 


Przykładowe zagadnienia:

Kultura organizacyjna
Komunikacja interpersonalna i tworzenie zespołów
Komunikacja i współpraca międzykulturowa
Prezentacje publiczne i autoprezentacja
Radzenie sobie ze stresem
Twórcze myślenie
Zarządzanie czasem
Motywowanie filozoficzne
Przywództwo
Rozwiązywanie konfliktów
Badanie typologii osobowości
Podejmowanie decyzji menedżerskich
Narzędzia i techniki menedżerskie
Delegowanie zadań i uprawnień
Filozofia negocjacji handlowych
Budowanie trwałych relacji z klientami
Ograniczenia w sprzedaży - poszukiwanie rozwiązań 
Konferencje
Studio Szkoleniowo Konsultingowe ViPcenter

Centrum szkoleniowe ViPcenter zajmuje się pełną organizacją konferencji i sympozjów. Aranżujemy spotkania dla przedstawicieli firm oraz dużych i średnich przedsiębiorstw w celu omówienia ważnych zagadnień związanych z działalnością organizacji. Na życzenie instytucji urządzamy również kursokonferencje - konferencje szkoleniowe. Dzięki innowacyjnym metodom prowadzenia zebrań, kwestie istotne dla zarządu firmy zostają w twórczy, czytelny i szybki sposób przekazane jednocześnie wszystkim uczestnikom narady.

 
 
Konferencje

Celem tego typu zebrań jest rzetelny i obrazowy przepływ informacji między pracownikami a zarządem firmy lub korporacji. Sympozja umożliwiają bezpośredni kontakt z uczestnikami oraz przekazanie aktualnych zagadnień w celu szybkiego, bezkonfliktowego wdrożenia ich w praktyczną działalność instytucji. Podczas konferencji zostają poruszone cele jak również bieżące problemy przedsiębiorstwa, dzięki czemu uczestnicy mogą zaprezentować własne pomysły, wyrazić opinie, wymienić doświadczenia z innymi osobami pracującymi w danej branży.

Kursokonferencje

Konferencje szkoleniowe połączone z warsztatami. Spotkania i prelekcje w salach wykładowych organizowane są w sposób pobudzający twórcze myślenie. Staramy się maksymalnie przyciągnąć uwagę uczestników wykładu oraz jednoczyć ich koncentrację na omawianym zagadnieniu bądź problemie. Wszelkie strategie prowadzenia kursokonferencji mają zaszczepić w odbiorcy chęć podjęcia tematu, wzbudzić zaangażowanie a tym samym wzmocnić efektywne słuchanie, wydajność umysłu oraz przyswajanie omawianych informacji.

Dużą zaletą takich konferencji szkoleniowych jest przyjazna integracja pracowników, która często skłania do zawężenia więzi w zespole. Ma to znaczny wpływ na późniejsze kontakty i relacje międzyludzkie, a także przyczynia się do wzrostu efektywności pracy w firmie. Uczestnicy mogą miedzy sobą wymieniać opinie, doświadczenia, dyskutować oraz rozwiązywać w sposób kontrolowany problemy.

Dla zarządzających przedsiębiorców tego rodzaju działania sprzyjają w obserwacji umiejętności komunikacyjnych, kreatywności oraz wachlarza różnych predyspozycji swoich pracowników. Powyższa forma prowadzenia konferencji pozwala nie tylko ocenić zaangażowanie zespołu w sprawy firmy, ale również przedstawić pracodawcę jako, osobę rzetelną, odpowiedzialną, dbającą o swoją instytucję, liczącą się ze zdaniem podwładnych, która inwestując w podnoszenie ich kwalifikacji wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa, poszerza perspektywy oraz doświadczenie całego zespołu.

ViPcenter - profesjonalny partner rozwoju

Sekcja otwarta - oferujemy specjalistyczne szkolenia tematyczne, cykliczne kursy doskonalenia zawodowego, konferencje i spotkania oraz różnego rodzaju warsztaty zgodne z aktualnymi trendami, jak również dostosowane do bieżących potrzeb rynku.

Sekcja zamknięta - konferencje i szkolenia na indywidualne zlecenie firm i dużych przedsiębiorstw dla kadry sektora prywatnego oraz publicznego. Skuteczna realizacja, odpowiadająca konkretnym potrzebom, a także rozwiązująca specyficzne problemy firmy - to podstawowe cechy seminariów w siedzibie firmy. Ten rodzaj zajęć dydaktycznych organizowany jest dla poszczególnych przedsiębiorstw i dopasowany dokładnie do potrzeb zleceniodawcy pod względem programu seminarium, metod szkoleniowych, miejsca oraz czasu.

Kursokonferencje organizowane przez naszą firmę mają w większości formę interaktywną. Treningi, które prowadzimy są praktycznymi narzędziami, które uczestnicy będą mogli stosować w pracy. Pełna elastyczność, szybka i rzetelna realizacja, podejmowanie coraz to nowych zagadnień i proponowanie ich w formie dostosowanej do potrzeb potencjalnych uczestników to główne cechy naszej działalności.   ViPcenter
  00-179 Warszawa, Niska 5
  tel/fax +48 022 887 84 84
 
Home     O firmie     Szkolenia     Konferencje     Kursy     Artykuły     Kontakt© 2007 Studio Szkoleniowo Konsultingowe ViPcenter